Opintomatka Kapkaupunkiin

Porukalla vapaaehtoistöihin Kapkaupunkiin

Vapaaehtoistyöt Kapkaupungissa
Kapkaupungissa ryhmällänne on hyvä tilaisuus osallistua vapaaehtoistöihin erilaisissa township- ja koulutusprojekteissa. Voitte myös jakautua useisiin ryhmiin ja osallistua näin useampaan projektiin.

Vapaaehtoistyöt osana opintomatkaa antaa oppilaille ainutlaatuisen mahdollisuuden oppia asioita käytännössä ja nähdä ja kokea omin silmin, mitä se kaikki kirjoista luettu tarkoittaa konkreettisesti. Tarttumalla toimeen oppilaat myös oppivat varmasti asioita itsestään: miten sopeudun uusiin tilanteisiin, osaanko istuttaa puita tai maalata, kuinka kommunikoin vieraalla kielellä, mistä kaikesta pienestä valitan aivan turhaan jne.

Ryhmät osallistuvat pääasiassa township-projekteihin, joissa he toimivat paikallisten opastuksessa ja apuna. Vapaaehtoistöissä osallistujilta odotetaan reipasta asennetta ja hyvää energiaa.

Tavallisimmin työtehtävät liittyvät erilaisiin korjaus- ja rakennustöihin, vihanneksien istuttamiseen ja esimerkiksi urheilukenttien ylläpitoon. Näin ryhmä näkee nopeasti uurastuksensa jäljet konkreettisesti. Rakennus- ja saneeraustöiden lisäksi ryhmillä on mahdollisuus osallistua alla lyhyesti esiteltyihin projekteihin.

Osallistumismahdollisuudet määräytyvät ryhmänne taitojen mukaan. Näissä ohjelmissa ryhmät ovat aina avustavissa rooleissa. Vetovastuu on paikallisilla työntekijöillä sekä pitkäaikaisilla vapaaehtoisilla.

Vapaaehtoisprojekteja ryhmille

  • Urheilu: Tämän teeman alla projektien tavoite on kannustaa lapsia aktiiviseen elämään. Sen lisäksi, että lapsille tarjotaan paikka energian purkamiseen, uusien lajien harrastamiseen ja uusien taitojen oppimiseen, projektin tavoitteena on tarjota lapsille onnistumisen hetkiä ja sitä kautta kehittää sekä heidän itsetuntemustaan että itsetuntoaan.

  • Surffaus: Tämän projektin puitteissa jo yli 300 vähäosaista lasta ja nuorta on oppinut uimaan ja lähes 100 on kartuttanut surffitaitojaan. Projekti on onnistunut innostamaan nuoria panostamaan surffaukseen: kourallinen projektin nuoria surffareita on jopa noussut palkintosijoille alueellisissa kilpailuissa.

  • Mentorointi ja yrittäjyys: Projektissa tehdään töitä omavaraisuuden puolesta. Köyhiltä alueilla asuville aikuisille pyritään jakamaan tietoa yrittäjyydestä ja kannustamaan oma-aloitteisuuteen niin tiedon kuin käytännön taitojenkin kautta. Projektin puitteissa järjestetään harjoittelujaksoja, joissa opitaan mm. rakennustekniikoita, jotka hyödyntävät kierrätysmateriaaleja. 

  • Skeittaus: Kuten ns. yleiset urheiluprojektit myös tässä skeittaukseen keskittyvässä projektissa on tavoitteena tarjota lapsille ja nuorille onnistumisen hetkiä ja sitä myöden kasvattaa heidän itseluottamustaan. 

  • Leijalautailu: Leijalautailuprojekti on kannusohjelma, jossa lapsia ja nuoria kannustetaan menestymään ja toimimaan esimerkillisesti niin koulussa kuin kotonakin. Lapset oppivat ensin ohjelman puitteissa uimaan, minkä jälkeen he saavat leijalautailuohjausta sekä vapaaehtoisilta että ammattilaisilta.

  • Siirtokunnat: Projektin tavoitteena on estää syrjäytyminen ja köyhyys siirtokunnissa. Tavoitteena on tukea paikallisyhteisöjä omavaraisiksi ja ihmisiä ottamaan vastuu omasta tulevaisuudestaan. Ohjelman työntekijät tarjoavat osallistujille koulutusta ja tietoa eri aloilta. 

  • Koulutus: Tämän projektin keskiössä ovat koulut. Projektin puitteissa lähes tuhat lasta saa päivittäisen ruoan koulussa. Ruoan lisäksi projektissa tuetaan vähäosaisten koulujen materiaali ja muita resurssitarpeita. 

Projekteissa työskennellään päivisin klo9-14.30. Ryhmänne koosta riippuen teidät jaetaan 2-3 pienempään ryhmään.

Porukalla vapaaehtoistlihin - KILROYn opintomatkat 

Järjestämme mitä erilaisempia opintomatkoja, joten ota yhteyttä ja kysy ihmeessä, jos et löytänyt etsimääsi: voimme räätälöidä kokonaisuuden sisältämään juuri niitä teemoja ja aktiviteetteja, jotka tukevat opintomatkanne tavoitteita.

Ota yhteyttä